word VRIJWILLIGER


Sinds de zomer van 2015 zijn de eerste vrijwilligers aan de slag in Kazerne Dossin. Ze vormen een grote meerwaarde voor onze organisatie, want enkel dankzij de hulp en input van vrijwilligers kan Kazerne Dossin elke dag groeien en verbeteren. 

Wat doen ze?

 • Museumhosts zetten in op een warm onthaal, een van de kernwaarden van Kazerne Dossin. Ze staan mee in voor de ontvangst, begeleiden groepen en zorgen voor een vlotte doorstroom in het museum. Daarnaast spreken ze actief bezoekers aan om feedback te geven via de bezoekersbevraging. Lees meer over onze museumhosts
 • In het documentatie- en onderzoekscentrum helpen vrijwilligers mee aan het vertalen van teksten en het opstellen van indexen.
 • Vrijwilligers staan mee aan het onthaal van onze nocturnes en de evenementen uit ons publieksprogramma. 


Wat bieden we?

 • Door vrijwilligerswerk bij Kazerne Dossin draag je een steentje bij om de doelstellingen van onze organisatie te bereiken: ‘Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.‘
 • Gratis toegang tot het museum.
 • Gratis toegang tot de evenementen van Kazerne Dossin.
 • Per gewerkte dag een voucher die je kan gebruiken in de museumshop.
 • Vrijwilligersbijeenkomsten en opleidingsmogelijkheden.


Meer weten?
Neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator Kim Parys via  

 

tijdelijke oproep

Kazerne Dossin zoekt 
Vrijwilligers met een hart voor communicatie
 
 Je functie
 
Kazerne Dossin wil zo veel mogelijk mensen bereiken en trekt resoluut de kaart van meertaligheid in al haar communicatie. Als vrijwilliger ondersteun je het communicatieteam op regelmatige basis bij de externe en interne communicatie. Je staat in de eerste plaats mee in voor kleine vertalingen (nieuwsbrieven, folders en drukwerk, website, brieven e.d.m.), die je van thuis uit doet. Via mail krijg je nieuwe opdrachten toegestuurd.
 
Je profiel
 
 • Je bezit een uitstekende gesproken en geschreven kennis van het Frans, Engels, Duits, Spaans of Hebreeuws (native speaker niveau). Je werkt nauwkeurig en met veel oog voor de kwaliteit.
 • Je kan je regelmatig enkele uurtjes vrijmaken om vertaalopdrachten te doen. Je beschikt thuis over een computer om deze opdrachten uit te voeren.
 • Je hebt een brede interesse in geschiedenis en in het bijzonder in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en Kazerne Dossin.
 
Ons aanbod
 
 • Door vrijwilligerswerk bij Kazerne Dossin draag je je steentje bij aan de missie van het museum en de doelstellingen van de organisatie: een plaats zijn waar we samen jongeren en volwassenen sensibiliseren en waarschuwen voor discriminatie en uitsluiting.
 • Per gewerkte dag krijg je een voucher die je kan gebruiken in de museumshop.
 
Interesse?
 
Stuur een korte mail met je motivatie met vermelding ‘vrijwilliger communicatie’ naar  

Kazerne Dossin gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren op basis van kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.