Doe een gift


STEUN ONS: DOE EEN GIFT

 

Draag je Kazerne Dossin een warm hart toe en wil je onze werking financieel ondersteunen? Dan kan je ons steunen d.m.v. een financiële gift via de Koning Boudewijnstichting. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Let wel: om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten giften via de Koning Boudewijnstichting vrij zijn van elke vorm van tegenprestatie.

Wens je Kazerne Dossin te steunen via de Koning Boudewijnstichting? Doe dan een fiscaal aftrekbare gift (vanaf € 40) op rekeningnummer Bank van de Post IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 van de K.B.S. Graag met vermelding ‘gift + naam’ en met structurele mededeling ‘197/0270/00083’. Je ontvangt een fiscaal attest in de loop van de maand maart volgend op het jaar van de betaling van de gift.

Wil je nog meer betrokken zijn bij Kazerne Dossin? Naast een financiële gift kan je Vriend van het museum worden.  Via onze ‘Vriendenwerking’ bieden we verschillende formules aan met daaraan gekoppelde voordelen. Kijk hier voor meer gedetailleerde info.

Contact

Jana Kerremans, Hoofd Zakelijk Beheer