Algemene voorwaarden voor de online verkoop van Kazerne Dossin vzw
 
 1. Bepalingen en definities
  1. Onder ‘e-ticket’ wordt het document bedoeld dat wordt besteld en betaald via  de online “web shop” van Kazerne Dossin vzw: webshop.kazernedossin.eu. Eenmaal geprint is het geldig als toegangsbewijs.
  2. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.
  3. De op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
  4. Kazerne Dossin biedt niet de mogelijkheid aan particulieren binnen of buiten de Europese Unie om de betaalde BTW op de aangeschafte artikelen op enigerlei wijze te recupereren.
  5. Op alle door de bezoeker met Kazerne Dossin gesloten overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing. Bij eventuele gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 2. Tarieven, inlichtingen en vragen
  1. Meer informatie over de reservatiemogelijkheden en de tarieven kan u terugvinden op de website van Kazerne Dossin:www.kazernedossin.eu.
  2. Voor alle overige vragen en inlichtingen kan u eveneens contact opnemen met de reservatiedienst van Kazerne Dossin via het e-mailadres reservaties@kazernedossin.eu. Gelieve zeker de relevante gegevens voor uw reservatie (datum, uur, naam, mobiel telefoonnummer) te vermelden om een optimale dienstverlening te garanderen. Voor dringende vragen kan u op weekdagen van 9.00 uur tot 12.00 en van 13.00 uur tot 17.00 uur terecht op het telefoonnummer 015/29.06.60 (+32 15 290 660).
  3. Het maximum aantal toegelaten personen per gids en per workshop is bindend. Kazerne Dossin behoudt zich het recht toe om bij eventuele overschrijding van het maximum aantal toegelaten bezoekers de boventallige personen te weigeren. Er gelden maxima voor volgende formules:
   1. Een museumbezoek met gids voor schoolgroepen: maximum 20 scholieren/studenten per gids.
   2. Een museumbezoek met gids voor volwassenen: maximum 20 personen per gids.
   3. Parcours 10-12: maximum 25 leerlingen per workshop.
   4. Me Sem Rom: maximum 25 personen per workshop.
   5. Instapsessie: maximum 80 personen per sessie
   6. iPadtour ‘Een leven beleven’: maximum 20 leerlingen per tour
 3. Registratie
  1. Om een online reservatie te kunnen voltooien dient de bezoeker een online profiel aan te maken.
  2. Het profiel van de bezoeker kan pas gebruikt worden voor een reservatie wanneer het profiel geactiveerd wordt. Hiervoor krijgt de bezoeker een activatiemail naar het opgegeven e-mailadres.
  3. Het opgegeven e-mailadres in het profiel van de bezoeker is tevens het e-mailadres waarnaar het e-ticket zal worden gestuurd.
  4. Het opgegeven telefoonnummer zal door Kazerne Dossin enkel gebruikt worden om de bezoeker te contacteren over de gemaakte reservatie.
  5. Kazerne Dossin hecht veel belang aan een discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens. Deze zullen dan ook nooit openbaar gemaakt worden
 1. Door het registreren als gebruiker van de online web shop stemt u ermee in dat Kazerne Dossin u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten en producten. Indien u geen informatie van Kazerne Dossin meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door dit op uw profielpagina aan te geven.
 2. De reservatie
  1. De bezoeker kan op de web shop de beschikbaarheid van de mogelijke formules raadplegen. Door de maximumcapaciteit van het museum kan hier niet van afgeweken worden.
  2. Een instapsessie kan pas gereserveerd worden vanaf 15 deelnemende personen. Kazerne Dossin behoudt zich het recht om bij minder als 15 deelnemers de instapsessie kosteloos te annuleren.
  3. Voor een reservatie op minder dan 5 werkdagen voor het gewenste bezoek neemt u best telefonisch contact op met de reservatiedienst zodat zij de beschikbaarheid van gidsen e.d. kunnen verifiëren.
  4. Kazerne Dossin biedt op haar web shop ook kortingstarieven (ipv verminderingstarieven) aan. De bezoeker die van deze tarieven gebruik wenst te maken, moet op de dag van het bezoek een geldig bewijs of een verminderingskaart kunnen voorleggen om de korting te bekomen.
  5. Een reservatie is pas compleet indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en het elektronisch aan Kazerne Dossin heeft bezorgd. De betaling gebeurt via Bancontact of er bestaat de mogelijkheid om bij het aanvangen van het bezoek te betalen. De bezoeker krijgt na deze handeling een bevestigingsbericht.
  6. Individuele tickets gelden enkel op de dag waarvoor ze besteld zijn.
  7. De bezoeker heeft ook het recht om het bezoek te annuleren. De voorwaarden zijn verder in dit document te vinden.
 3. De betaling
  1. Betalingen dienen te geschieden door middel van het online betaalprogramma of bij aanvang van het museumbezoek.
  2. Kazerne Dossin is gerechtigd de afhandeling van een betaling met credit card naar eigen inzicht af te ronden. De feitelijke afhandeling geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de verstrekker van de credit card.
  3. Wanneer de bezoeker een officieel betalingsbewijs wenst, vermeldt hij/zij dit bij de aanvraag in het veld ‘opmerkingen’ of via een e-mail aan reservaties@kazernedossin.eu.
  4. Groepen die bij aanvang van het museumbezoek wensen te betalen, dienen het volledige bedrag in één keer te betalen om in aanmerking te komen voor het groepstarief (geldig vanaf 15 personen).
 4. Het betalingsbewijs
  1. De overeenkomst tussen de bezoeker en Kazerne Dossin komt tot stand op het ogenblik dat Kazerne Dossin per e-mail een orderbevestiging met detail van de betaling aan de bezoeker retourneert.
  2. De bezoeker brengt een gedrukt exemplaar van het e-ticket (het pdf-document dat als bijlage bij de bevestigingsmail is gevoegd) mee bij zijn of haar bezoek aan het museum en overhandigt dit aan een baliemedewerker.
  3. Elk e-ticket heeft een unieke barcode. Het is belangrijk dat deze leesbaar is voor de scanners in het museum. Gelieve dan ook zelf geen wijzigingen aan te brengen aan het ticket.
  4. Tickets voor eventuele extra bezoekers kunnen ter plaatse in het museum aangekocht worden op de dag van het bezoek zolang het online aangegeven maximum aantal personen per gereserveerd artikel niet overschreden wordt.
 5. Het bezoek aan het museum
  1. De gereserveerde formule gaat van start op het uur dat vermeld staat op het e-ticket. Er wordt de bezoeker aangeraden om een tiental minuten op voorhand aanwezig te zijn.
  2. Bij eventuele vertraging en  indien er  gidsen en begeleiders voor u voorzien werden. vraagt Kazerne Dossin u om dit telefonisch te melden aan de reservatiedienst via het nummer 015/29.06.41. (in het weekend op het noodnummer : 015/29.06.41)
  3. De geboekte gidsen en begeleiders hebben het recht om na een half uur te hebben gewacht op laatkomers hun gidsbeurt, instapsessie of workshop te annuleren.
 6. Annuleringsvoorwaarden
  1. Groepen die een bezoek met gids reserveerden kunnen dit ten laatste 48u op voorhand zonder meerprijs annuleren per  e-mail via reservaties@kazernedossin.eu. Gebeurt dit niet dan wordt een bedrag  van €60 per gereserveerde gids aangerekend. Telefonische annuleringen worden niet als geldig beschouwd.
  2. Groepen die een workshop reserveerden, kunnen dit ten laatste 48u op voorhand zonder meerprijs annuleren per e-mail via reservaties@kazernedossin.eu. Gebeurt dit niet dan wordt een bedrag van 60 euro per gereserveerde workshop aangerekend. Telefonische annuleringen worden niet als geldig beschouwd.
  3. Groepen die een instapsessie reserveerden, kunnen dit ten laatste 48u op voorhand zonder meerprijs annuleren per e-mail via reservaties@kazernedossin.eu. Gebeurt dit niet dan wordt een bedrag van 30 euro per gereserveerde instapsessie aangerekend. Telefonische annuleringen worden niet als geldig beschouwd.
  4. Tickets die gereserveerd werden via de expositie ‘Individueel bezoek’ kunnen niet geannuleerd worden.
  5. Aan groepen die niet opdaagden zonder voorafgaandelijke verwittiging via e-mail zal de vergoeding voor de gids(en) in rekening gebracht worden (zie punt a, b en c van de annuleringsvoorwaarden voor de tarieven).
  6. Bij een annulering van een groepsbezoek dat op voorhand betaald werd, kan het betaalde bedrag niet cash terugbetaald worden door Kazerne Dossin.
  7. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden overgemaakt aan Kazerne Dossin t.a.v. Klaartje De Boeck, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen of via feedback@kazernedossin.eu en dit ten laatste 14 dagen na het bezoek.