Volwassenenonderwijs


Kazerne Dossin gaat uit van levenslang leren. Het museum zet in op historische kennis, maar denkt ook samen met bezoekers na over mensenrechten en samenleven. 

Een rondleiding in de permanente tentoonstelling geeft niet enkel meer inzicht in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar biedt ook een ideale gelegenheid om taal te oefenen. We hebben rondleidingen op maat van cursisten NT2, maar bieden ook rondleidingen aan in verschillende talen zoals Frans, Engels, Duits, enzovoort.