Lespakket 'Massa en de marge'

 Secundair onderwijs : 3de graad
 In de klas
 gratis
 
Deze les dient om de leerlingen historische voorkennis mee te geven waarmee ze Kazerne Dossin actiever en gerichter kunnen bezoeken. Centraal staat de nationaalsocialistische machtsovername, maar dan door een gedragsanalytische bril bekeken: hoe zijn de nazi’s erin geslaagd die grote massa achter zich te krijgen? Is Hitler er inderdaad in geslaagd zo’n immense massa van zijn ideeën te overtuigen? Welke technieken hebben zij gebruikt om die massa te manipuleren? Zijn die technieken nog steeds gangbaar? Gezien de historische insteek van de les, zijn de vakken geschiedenis of PAV een voor de hand liggen kader. Maar ook in een vakoverschrijdend project kan dit lespakket zeker zijn dienst bewijzen: er werd bewust voor gekozen om materiaal uit verschillende disciplines in dit pakket te verwerken.