Secundair onderwijs


Voor het secundair onderwijs biedt Kazerne Dossin tools om te werken aan de sleutelcompetenties burgerschap (inclusief samenleven) en historisch bewustzijn. Thema's als Holocaust en mensenrechten maar ook groepsdruk, omstandergedrag, polarisatie of radicalisering komen aan bod in bezoeken, lezingen en workshops.