Secundair onderwijs


In het secundair onderwijs kan je in verschillende contexten lesgeven over oorlog en conflict. De Holocaust vormt hier een belangrijk onderdeel in. Het thema kan aan bod komen in de lessen geschiedenis, PAV, levensbeschouwelijke vakken, enzovoort. 

Kazerne Dossin wil in haar pedagogische aanpak nog verder gaan en zet volop in op herinneringseducatie. Vanuit de geschiedenis willen we lessen trekken voor vandaag. 

 

Download de scholenbrochure