Opleiding Holocaust, politie en Mensenrechten

 Leden van de geïntegreerde politie, zowel leden van het operationeel als van het administratief en logistiek kader
 Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, Mechelen
 Nederlands en Frans
 8uur
 Info & reservatie: Isabelle Diependaele: isabelle.diependaele@kazernedossin.eu Cedric Derdelinckx: cedric.derdelinckx@kazernedossin.eu
 
Mensenrechtendilemma’s zijn in geen enkel beroep zo aan de orde als bij de politie. De geschiedenis illustreert dit duidelijk: tijdens de nazi-bezetting werden Belgische politieagenten ingezet om, vaak gewelddadige, razzia’s op Joden uit te voeren. In België, vooral in Antwerpen, zijn hierover bijzonder interessante archiefstukken terug te vinden. Die tonen aan dat heel wat van de toen gebruikte strategieën om ethische dilemma’s te omzeilen, ook vandaag nog erg herkenbaar zijn. Maar ze tonen ook aan dat er een marge was voor verzet.

Een inzicht in die historische casus van collectief geweld is verhelderend voor een politieopleiding. Wie wéét hoe een groep naar geweld kan verglijden, is er beter tegen bestand en kan ook weerwerk bieden. Samen met collega’s gaan we op zoek naar de tijdloze mechanismen die leidden tot pesten, uitsluiting, discriminatie, genocide, ...
 
De opleiding is zeer praktijkgericht. In de voormiddag brengen de deelnemers een begeleid bezoek aan het museum. Het parcours werd ontworpen op maat van politiemensen. Er wordt  aandacht besteed aan de rol van de autoriteiten en de politie in de jaren dertig en tijdens de bezettingsperiode. In de namiddag wordt in de workshop Mensenrechten de link gelegd naar de actualiteit. Deelnemers leren respect voor mensenrechten centraal stellen en met ethische dilemma’s om te gaan. Het model van Terry Cooper helpt hen om tot een ethische besluitvorming te komen.

Doelstellingen
  • De leden van de geïntegreerde politie een beklijvend inzicht mee te geven in het fenomeen van discriminatie, van uitsluiting, in de kracht van de massa/groep, in de handelingsmogelijkheden van de enkeling, in de context van groepsagressie,…;
  • De leden van de geïntegreerde politie bewust te maken dat staande tegenover een agerende massa, er steeds kan gezocht worden naar de marge om ‘neen’ te zeggen;
  • Een aanzet te geven om te leren autonoom en kritisch informatie, gebeurtenissen en gedragingen te analyseren en conform de eigen inzichten professioneel te handelen

Impactstudie 
Sinds het begin is de HPM-opleiding intensief geëvalueerd en, waar nodig, aangepast. Naast de voortdurende kwaliteitscontrole is in 2016 besloten om een uitgebreider en omvattender onderzoek uit te voeren naar de verschillende facetten van de HPM-opleiding,  waaronder de tevredenheid met het programma en de daadwerkelijke impact van het programma. Deze bijzondere impactstudie werd uitgevoerd door professoren in de sociologie Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck (VUB). 
Meer weten? Lees hier alles over het onderzoek alsook de resultaten. 

n Lead@pol verscheen een uitgebreid artikel  over het HPM-project en het omgaan met ethische dilemma’s. 
Lees het artikel