Opleiding Concreet omgaan met integriteit in mijn dienst

 Alle leden van de geïntegreerde politie, die behoren tot het midden- of officierenkader of die behoren tot het administratief en logistiek kader niveau A of B en een leidinggevende functie hebben
 De opleiding wordt georganiseerd te Brussel maar kan ook decentraal georganiseerd worden op vraag van de deelnemers
 Nederlands en Frans
 8uur
 Info & reservatie: Isabelle Diependaele: isabelle.diependaele@kazernedossin.eu Cedric Derdelinckx: cedric.derdelinckx@kazernedossin.eu
 
Aanvullend aan de opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten, organiseert de Nationale Politieacademie een ééndaagse opleiding over het concreet omgaan met integriteit in de dienst. Deze opleiding richt zich tot alle leidinggevenden binnen de geïntegreerde politie.

Mensenrechtendilemma’s zijn in geen enkel beroep zo aan de orde als bij de politie. Van politiemedewerkers wordt verwacht dat zij, ook in moeilijke omstandigheden, een professionele attitude aannemen waarin mensenrechten gerespecteerd en bewaakt worden. Leidinggevenden dragen hierbij extra verantwoordelijkheden. Zij coachen hun medewerkers tot professionele politiemensen. Daarnaast dienen zij ook hun dienst te organiseren opdat grensoverschrijdend gedrag en integriteitsinbreuken worden voorkomen.

De klemtoon ligt bij deze opleiding dan ook op het omgaan met integriteit in de dienst. De opleiding is praktijkgericht. Deelnemers verwerven inzicht in het Integrity Framework van Maesschalk en Bertók en in de CP 3 en krijgen dilemmatraining.

Doelstellingen
De deelnemer:
  • beschrijft met eigen woorden de verschillende lagen en pijlers van integriteit aan de hand van het Integrity Framework van Maesschalck en Bertók
  • verduidelijkt aan de hand van een eigen voorbeeld de systematische opvolging van het integriteitsbeheer in de uitvoering van zijn/haar dienst
  • legt het verband tussen de CP 3 en het Integrity Framework
  • situeert zijn/haar acties integriteit in het Integrity Framework
  • evalueert zijn/haar competenties voor het toepassen van de verschillende actiemogelijkheden in het Integrity Framework
  • identificeert de behoeften van zichzelf en zijn/haar medewerkers inzake integriteitsbeheer
  • ontdekt actiemogelijkheden aan de hand van een voorbeeld om de zwijgcultuur te doorbreken
  • evalueert aan de hand van het ethisch competentiemodel van A. De Schrijver zijn/haar eigen competentieniveau en dat van de medewerkers voert een operationele (de-)briefing die een aantal ethische elementen bevat