Lezingen


De medewerkers van Kazerne Dossin zijn experten in verschillende historische en actuele thema's. Je kan bij ons terecht voor lezingen over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, maar ook voor onderwerpen als radicalisering, polarisatie en  mensenrechten.