Workshop & bezoek: Het verhaal van Simon

 Basisonderwijs : 3de graad
 Op dinsdag, donderdag en vrijdag om 9u30 of 13u00
 Max. 25 leerlingen per workshop
 Nederlands en Frans
 2u30
 €4 per leerling / leerkracht gratis (1 per workshop)
reserveren via mail
 
Leerlingen leren het verhaal van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog kennen aan de hand van het verhaal van Simon Gronowski. De elfjarige Simon kwam in Mechelen terecht, maar wist uit een deportatietrein te ontsnappen. In een kringverhaal, museumbezoek en workshop ontdekken leerlingen Simons verhaal en worden ze aangezet om zijn verhaal uit te dragen.

Tijdens het kringverhaal vertelt de begeleider over Simon aan de hand van diens persoonlijke spulletjes, en luistert hij wat de leerlingen zich herinneren uit de voorbereidende les. Wie was hij? Waar woonde hij? Wat waren zijn hobby's? Zo grijpt de begeleider terug naar de brief die in de klas al werd voorgelezen. Daarna gaan de leerlingen samen met de begeleider op museumbezoek. Ze krijgen een tasje mee met daarin enkele opdrachten. Na het museumbezoek knutselen de leerlingen hun eigen tentoonstelling in elkaar. Ze werken rond thema's als  vrijheid, verzet, discriminatie, ... vroeger en vandaag.

Dit bezoek wordt nog sterker als de leerlingen dit thema kunnen voorbereiden en verwerken in de klas. Download hiernaast de 'lesmap bij je bezoek' voor een gedetailleerd lessenplan.