Basisonderwijs

Lesgeven over oorlog en conflict is geen makkelijke opdracht voor leerkrachten. Toch kan je ook met jonge kinderen spreken over moeilijke thema's als Holocaust en mensenrechten. 

Het thema kan aan bod komen in de lessen wereldoriëntatie. Als leerkracht  werk je zo aan eindtermen rond mens en maatschappij maar ook rond sociale vaardigheden.

Hieronder vind je het museumaanbod voor het basisonderwijs en tips om ook in de klas met het thema aan de slag te gaan.