Extra middelen voor Wij-Zij-Project

 
N.a.v. van de herdenking van 22 maart organiseerde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers een persmoment in Kazerne Dossin. Hij kondigde aan dat hij de vernieuwing van het bestaande Wij-Zij-Netwerk steunt. De minister maakt hiervoor in een eerste fase bijna 210.000 euro vrij. Het Wij-Zij-Netwerk wil een duurzaam antwoord bieden op polarisering, radicalisering en extremisme.

Het netwerk bestaat uit : Vlaams Vredesinstituut, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Hannah Arendt Instituut, Agentschap Integratie en Inburgering, Stad Mechelen, Democratische Dialoog, Universiteit Gent, GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Bijzonder Comit├ę voor Herinneringseducatie, Fonds Aurore Ruyffelaere,
de geïntegreerde politie (de Federale en de Lokale Politie), Kazerne Dossin.

Meer info vind je op : https://wij-zij.be/