Getuigen

Al meer dan 25 jaar geeft de Brusselse Stichting Auschwitz een tijdschrift uit. Tot voor kort lag de focus hoofdzakelijk op de activiteiten van de vereniging zelf, maar in 2008 werd gekozen voor een nieuwe stijl. In 2014 zette de Stichting het vernieuwingsproces voort. Getuigen is vandaag een hybride blad: zowel een cultureel magazine als een academisch tijdschrift van hoog niveau.

We merken dat de thema’s die we al jarenlang aanboren, vragen oproepen die verder reiken dan het domein waarbinnen ze traditioneel worden bestudeerd. Of het nu gaat om herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, musea, dark tourism, herinneringseducatie, romans, film, toneel of universitaire congressen: herinnering en getuigenis zijn nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. De termen die ermee zijn verbonden (trauma, nunca más, grijze zone, exil, apartheid, Auschwitz…), zijn deel gaan uitmaken van ons cultureel erfgoed en onze culturele beleving. Ze zijn binnengedrongen in het dagelijks taalgebruik en hebben hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld die ons omringt.

Dat is meteen de reden waarom Getuigen in een nieuw kleedje steekt. Het tijdschrift wijkt geenszins af van haar oorspronkelijke project, maar krijgt een nieuwe impuls om een alternatieve – kritische – blik te kunnen ontwikkelen op de problematiek. Voortaan is het een uniek hybride blad, met zowel een academisch als een cultureel gedeelte. Elk nummer bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het midden bevindt zich een academische sectie met een thematisch dossier en varia; daarrond verschijnen culturele rubrieken en recensies van actuele publicaties of evenementen, een portfolio en een herinneringslabo. Het tijdschrift heeft dan ook de ambitie om een kritisch laboratorium te zijn waarbinnen gemeenplaatsen en clichés over herinnering en getuigenis aan de kaak worden gesteld.

Een andere grote uitdaging bestaat erin om het tijdschrift voortaan in een dubbele oplage uit te brengen: een Franstalige en een Nederlandstalige, telkens met een reeks artikelen in het Engels. Met deze meertalige maar ook multiculturele aanpak willen we een breder publiek aanspreken. We weten bovendien dat concepten en thema’s rond herinnering en getuigenis vaak gaan ‘reizen’ en zo nieuwe betekenissen krijgen. Ook hier wil het tijdschrift een experimentele ruimte creëren waarbinnen deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht kunnen worden. Voor dit project heeft de Stichting Auschwitz in de Kazerne Dossin een ideale partner gevonden.
 
Getuigen tussen geschiedenis en herinnering
Internationaal tijdschrift van de Stichting Auschwitz, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel
 
www.auschwitz.be - contact.testimonyquarterly@gmail.com
 
Eindredacteur: Henri Goldberg
Hoofd van de redactie: Frédéric Crahay
Redactiemedewerkers: Nathalie Peeters en Anneleen Spiessens
 
Redactiecomité: Daniel Acke, Baudouin Massart, Maarten Van Alstein, Guy Zélis, Pascale Fabre, Johan Puttemans.
 
 
Wetenschappelijk comité: Marnix Beyen, Sonia Combe, Bernard Dan, Emmanuelle Danblon, Wim De Vos, Fransiska Louwagie, Carlo Saletti, Frediano Sessi, Agnès Graceffa, Christophe Busch.
 
Uitgever: ASP, Brussel.