Digitalisering

Kazerne Dossin heeft de belangrijke opdracht om het beschikbare archiefmateriaal over de Holocaust te centraliseren en te conserveren. Ruim 19.000 portretten van gedeporteerden werden zo gered van de vergetelheid. Hun dossiers opgezocht, hun foto’s ingescand en bewaard. De digitaliseringsdienst maakte zo ondermeer de publicatie mogelijk van de vier albums ‘Mecheln-Auschwitz’. De fotoboeken tonen de portretten van de slachtoffers in het kader van ‘Geef ze een gezicht’. Het eindresultaat is de indrukwekkende portretmuur die de rode draad vormt van het museum.

1 jaar na de opening van het museum, op 1 december 2013, zijn 148 nieuwe portretten toegevoegd aan de portrettenmuur. Al deze foto's zijn teruggevonden in archiefdossiers of geschonken door familieleden. Toch blijft het nog zoeken naar de ca. 5.000 portretfoto's die ontbreken.

Maar de digitaliseringsdienst doet meer. Dagdagelijks scannen medewerkers er honderden documenten, foto’s en archiefstukken in. Ze worden met behulp van geavanceerde apparatuur zorgvuldig gearchiveerd om ze op die manier te bewaren voor latere generaties. Naast schenkingen digitaliseert de dienst ook verzamelingen van andere Belgische musea en archieven in hoge resolutie. En het werk is nooit af. Dagelijks vinden we nieuwe dossiers, foto’s en onbekend materiaal. In 2014 verschijnt een boek met portretfoto’s van de gedeporteerden uit het Noord- Franse kamp Drancy. Van de ca. 5.900 weggevoerden zullen 4.100 teruggevonden foto’s gepubliceerd worden.