Namen

Het noemen van een naam is een respectvol gebaar om in herinnering te brengen, om nooit te vergeten. In de kelderruimte klinken uit 28 luidsprekers de namen van de 25.484 joden en 352 zigeuners die in 1942-1944 vanuit Dossin in 28 opeenvolgende transporten werden weggevoerd. Al deze namen werden in de volgorde van hun transportnummer ingelezen door leerlingen uit 17 scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.  Het namen noemen doorbreekt niet enkel de anonimisering van de slachtoffers, maar het gaat ook in tegen het ultieme doel van de nazi's, de restloze Vernichtung, een vernietiging die geen enkel spoor meer zou nalaten. 
BEKIJK OOK