Conservatie & Schenkingen

Soms duiken er 70 jaar later nog persoonlijke voorwerpen en objecten op van tijdens de oorlog. Vaak verbergen deze voorwerpen een schat aan informatie. Kazerne Dossin kreeg het afgelopen jaar bijzondere schenkingen toevertrouwd: honderden brieven, foto's, documenten van gedeporteerden en hun familie. 

Wie beschikt over fotomateriaal, documenten, kranten, pamfletten, zegeltjes, brieven enz. kan die schenken aan Kazerne Dossin.  U krijgt meer informatie over de archiefwerking en conservatie tijdens een eerste gesprek.
 

Schenkingen 2018
 

Schenking Gabriel Bauden

Jenny Imberechts, jeugdliefde van de gedeporteerde en omgekomen Gabriel Bauden, bewaart tot aan haar dood vier foto’s van hem, een postkaart en het briefje dat hij uit de deportatietrein gooide. In 2018 schenkt een bevriende familie de originele stukken aan Kazerne Dossin.

Schenking familie Louft

De familie Louft is zwaar getroffen door de oorlog. Zoon Mozes wordt in Breendonk vermoord, moeder Braine en haar twee andere kinderen overleven de deportatie niet. Enkel zoon Marcus kan ontsnappen door dienst te nemen in het Britse leger. In 2018 schenkt Marcus’ enige dochter Liliane een kopie van haar waardevolle collectie familiefoto’s.

Schenking Dagboek van Marcel Strauch

Marcel Strauch duikt onder in Brussel. Vanaf eind maart 1943 tot begin september 1944 houdt hij een dagboek bij. Het manuscript bevat bij de bevrijding 18 schriften. De familie van Marcel schenkt het originele dagboek aan Kazerne Dossin, met dank aan professor Alain Goldschlager.

Schenking Hinda Gelernter

Hinda Gelernter trouwt in 1932 met haar niet-Joodse verloofde Jean Gorren. Dit huwelijk redt haar van deportatie wanneer zij in juli 1943 in de Dossinkazerne wordt opgesloten. Door tussenkomst van Jean bij de koningin komt Hinda vrij. Beiden overleven zo de oorlog. Hun dochter Edith Gorren schenkt een digitale kopie van haar moeders documenten aan Kazerne Dossin.

Schenking familie Awret

Uziel Awret, zoon van kunstenaars en voormalige gevangenen in de Dossinkazerne Azriel Awret en Irène Spicker, vult de familiecollectie bewaard door Kazerne Dossin in 2018 aan met 37 etsen. Zijn vader Azriel maakte de afbeeldingen na de oorlog. Zij tonen het leven tijdens de bezetting zoals Azriel dit beleefd heeft.

Schenking familie Godschalk

Elisabeth Godschalk verliest tijdens de oorlog haar hele familie. Moeder Sara Tokkie overlijdt in maart 1942, vader Samuel komt als dwangarbeider in Noord-Frankrijk om, zus Judith overleeft de deportatie vanuit de Dossinkazerne niet. In 2018 schenkt Elisabeths zoon Désiré De Waele een digitale kopie van het familiearchief aan Kazerne Dossin om zo hun nagedachtenis te eren.

Schenking familie Anielewicz

De broers Hersz en Israel Anielewicz verrichten in 1942 dwangarbeid in Noord-Frankrijk. Hersz kan ontsnappen, Israel wordt gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Beide mannen slagen erin brieven te sturen naar hun echtgenotes. Martine en Albert Aniel, kinderen van Hersz, schenken in 2018 de originelen aan Kazerne Dossin.

Schenking politionele objecten

Het Politiemuseum Wommelgem zet zijn werking in 2018 stop. Het bestuur en curator Christof Verelst vertrouwen Kazerne Dossin meerdere objecten toe, waaronder drie helmen, een volledig uniform van een Mechelse agent en een map met documenten over het mobiele korps in Mechelen in 1943-1944.

Schenking religieuze boeken van Mozes Schenker

In 2018 ontdekken Farouk El Afi and Cindy Doolaege tijdens verbouwingswerken op hun zolder een reeks verstopte religieuze boeken. Kazerne Dossin helpt hen de eigenaar te identificeren. Deze Mozes Schenker en zijn gezin overleefden de deportatie vanuit de Dossinkazerne helaas niet. Het echtpaar El Afi-Doolaege vertrouwt daarop deze waardevolle objecten aan Kazerne Dossin toe.

Verder is Kazerne Dossin bijzonder erkentelijk voor volgende schenkingen aan het documentatiecentrum:

 • Schenking Georges Bouillart, met dank aan Maria Roegiers
 • Schenking Patrick de Haas
 • Schenking Désiré de Waele
 • Schenking Albert Fessel
 • Schenking Jacques Funkleder
 • Schenking Michal Gebert
 • Schenking familie Goffaux-Indekeu, met dank aan Lut Praet
 • Schenking dhr. en mevr. De Groof-Galliaert
 • Schenking Felicie Gruszow-Bloch, met dank aan familie Bloch en Regina Sluszny
 • Schenking Abraham Hofnung, met dank aan Sara Rybski-Hofnung
 • Schenking Jozef Huysmans, met dank aan Yves Van den Brande
 • Schenking Sarah Katznelson-Slager, met dank aan Wieske Veldhuis
 • Schenking Jack Kesselman
 • Schenking Pierre Klein, met dank aan Nicole Klein en prof. Jan Leysen
 • Schenking Serge Kwintner en familie
 • Schenking Dominique Labordery
 • Schenking Roland Levi
 • Schenking Roger Loria
 • Schenking Frank Luyts
 • Schenking Marc Michiels
 • Schenking familie Puterman (met dank aan Serge Klarsfeld)
 • Schenking Willy Rajter
 • Schenking Etienne Steel (met dank aan Bob and Luce Steel)
 • Schenking Paula Tallieu (met dank aan Michel Dierickx)
 • Schenking traktaten over sporthelden door André Taerwe, met dank aan Erik Taerwe, Lord of Lochaber
 • Schenking Richard Van Houcke, met dank aan Sabine Claeys
 • Schenking Flor Van Laer
 • Schenking Jacky Weimann en familie
 • Schenking Jacques Wenger
 • Schenking Marc Zalcman 
 

Kazerne Dossin dankt alle onderzoekers, familieleden en vrienden van gedeporteerden die foto’s voor de portrettenmuur ter beschikking stelden.

Kazerne Dossin dankt volgende personen voor hun bibliotheekschenkingen: Boekhandel De Slegte (filiaal Antwerpen), mevr. Ida Bornsztajn-Opal, mevr. Patsy Brigou, Ridder Jean de Codt,  dhr. Maurice Dirix, dhr. Ignace Lesnicki, dhr. Marc Michiels, mevr. A. Minnes, mevr. Denise Ramet, dhr. Jan Teugels en mevr. May Van Ruyssevelt-Suykerbuyk (weduwe prof. Gérard Koene).