Tomas Baum : nieuwe directeur bij Kazerne Dossin

 
 Tomas Baum - tomas.baum@kazernedossin.eu - 0032 (0)15 28 86 30
Persbericht  - 11.05.2020
Raad van bestuur van Kazerne Dossin stelt Tomas Baum aan als nieuwe directeur  

De raad van bestuur van Kazerne Dossin stelt Tomas Baum (1972) aan als nieuwe directeur van Kazerne Dossin.

Tomas Baum heeft een ruime ervaring opgebouwd als leidinggevende van verschillende publieke missie-gedreven organisaties: hij stond aan het roer van Internationaal Peace Information Service (IPIS) en van het Vlaams Vredesinstituut, hij was actief in de culturele sector bij ’t Werkhuys vzw en als zakelijk directeur van het Vlaams Architectuurinstituut.

Tomas Baum heeft affiniteit met de missie en de werking van Kazerne Dossin: hij is actief in projecten over het omgaan met polarisatie en conflict. Van opleiding is Tomas Baum master in de Wijsbegeerte, master in de Toegepaste Ethiek en master Internationale Politiek.

Diane Verstraeten, voorzitter van de Raad van Bestuur,  is enthousiast over de nieuwe aanwerving: “Samen met zijn managementervaring zorgt deze expertise van Tomas Baum voor de gewenste complementariteit met adjunct-directeur en doctor in de geschiedenis Veerle Vanden Daelen. Zij leidde de ganse personeelsploeg de voorbije maanden als directeur ad interim.”

Kazerne Dossin heeft als organisatie de voorbije jaren een betekenisvol parcours gelopen en blijft verder werken aan haar missie en opdracht. Die is om vertrekkend vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht of geaardheid. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.
Kazerne Dossin blijft als museum en memoriaal samenwerken met iedereen die wil bijdragen aan die missie en opdracht.

Tomas Baum zal zijn functie opnemen op 1 juni 2020. Op die dag heropent ook het museum voor het grote publiek, na de sluiting omwille van de corona-maatregelen. De raad van bestuur wenst Tomas Baum als nieuwe directeur alle succes toe.

Foto's : Wouter Van Vaerenbergh

Beeldmateriaal