Perpetrator Studies Network

Het Perpetrator Studies Network is een internationaal en interdisciplinair netwerk van onderzoekers en docenten wiens onderzoek en curriculum zich toespitst op daders van genocides, massamoorden en politiek geweld. Het netwerk onderhoudt een forum voor debat over innovatief onderzoek naar daders en daderschap over historische, geografische en culturele grenzen heen.

In januari 2018 organiseerde Kazerne Dossin samen met het netwerk de conferentie Double Exposures.

www.perpetratorstudies.sites.uu.nl