Memory Lab

Memory Lab is een platform voor uitwisseling, samenwerking en kritische reflectie over geschiedenis en herdenking in Europa. Het netwerk verbindt instellingen, organisaties en individuen die werken op herdenkingssites en die werken rond herinneringseducatie in de Westelijke Balkan en in West-Europa. Door studiebezoeken, workshops en samenwerkingsprojecten, kunnen leden in een interactieve omgeving van elkaar leren door ervaringen en good practices uit te wisselen. Het platform verleent ook tools, expertise en inhoud voor herdenkingsactiviteiten. Zo wil het platform bestaande kennishiaten invullen, de constructieve omgang met een moeilijk verleden versterken, en een gedeelde herdenkingsplaats in Europa ontwikkelen.

Kazerne Dossin is lid van het netwerk.

www.memorylab-europe.eu