IHRA- INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE

De International Holocaust Remembrance Alliance brengt overheden en experten samen om initiatieven op vlak van Holocaustonderwijs, -onderzoek en –herdenking te versterken, bevorderen en promoten. Het verbond bundelde haar engagementen in de 2000 Stockholm Declaration.

Het IHRA (vroeger Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) werd in 1998 opgericht door de voormalige Zweedse minister-president Göran Persson. Vandaag zijn 31 lidstaten lid van IHRA. Ze erkennen allen het belang van politieke aansturing om samenlevingen moreel sterker te maken en om de groeiende Holocaustontkenning en het groeiend antisemitisme tegen te gaan.

Het IHRA-netwerk van experten deelt ook haar kennis over vroege signalen van hedendaagse genocides en informeert zo overheden en internationale NGO’s, die aan genocidepreventie doen. Het netwerk deelt ook haar expertise over Holocausteducatie, die policymakers en educatieve multiplicators moeten ondersteunen bij de ontwikkeling van effectieve curricula.

Kazerne Dossin is lid van de Belgische IHRA-delegatie en neemt verschillende functies op binnen deelwerkingen van het netwerk.