EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) wil Holocaustonderzoekers ondersteunen door een digitale infrastructuur uit te bouwen en netwerken te versterken. EHRI verleent via een Online Portal toegang tot informatie van verschillende internationale archieven over de Holocaust. Daarnaast reikt het ook tools en methodes aan die onderzoekers en archivarissen helpt om samen te werken over de grenzen heen.

Meer dan 20 organisaties – onderzoekscentra, bibliotheken, archieven, musea en memorialen – vormen een kernwerkgroep. Daarnaast kan EHRI ook rekenen op de steun van vele individuele onderzoekers en organisaties uit het brede veld van de Holocauststudies en humane onderzoeksdomeinen.

Kazerne Dossin ondersteunt mee het Online Portal door de toegang naar de archieven van het museum te verlenen.

www.ehri-project.eu