Dariah - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH) DARIAH is een pan-Europese infrastructuur voor onderzoekers in kunst- en humane wetenschappen die werken met digitale platformen. De organisatie ondersteunt zowel digitaal onderzoek als het onderwijs in digitale onderzoeksmethodes. De DARIAH-community werkt daarvoor onder andere via working groups.


Kazerne Dossin is actief binnen DARIAH-BE en in DARIAH-EU. Veerle Vanden Daelen is oprichter en medecoördinator van de Working Group Sustainable Publishing of Archival Catalogues, waarin ook Dorien Styven een actieve rol speelt. Die werkgroep focust op de dialoog tussen instellingen en onderzoekers die (meta)data bewaren, ontsluiten en toegankelijk maken, en bespreekt daarbij tools en mogelijkheden tot standaardisatie, publicatie en uitwisseling van (meta)data.

www.dariah.eu