Connecting Law and Memory

Connecting Law & Memory  is een internationaal project dat kennis en expertise over mensenrechteneducatie van Holocaustmusea & -memorialen en overheidsdiensten met elkaar verbindt. De focus ligt op educatieve programma’s, trainingen en cursussen over mensenrechten- gebaseerd op Holocaust en genocidestudies- en gericht op een brede groep van overheidspersoneel, in het bijzonder de politie.

Lees meer