Missie


 De vzw Kazerne Dossin werd in 2008 opgericht. De oprichting was het resultaat van de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Joods Museum van Deportatie en Verzet, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen. Lees hier de statuten.

De vzw Kazerne Dossin heeft als doel om op de historische site in Mechelen, een Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum uit te bouwen. Aan de basis hiervan ligt de studie en de documentatie over de vervolging van Joden en zigeuners, en andere schendingen van de mensenrechten in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 4 september 2012 openden Vlaams Minister-President Kris Peeters en Mechels burgemeester Bart Somers een eerste deel van de site, het Memoriaal. Deze plaats van herdenking is gesitueerd in de voorvleugel van de oude Dossinkazerne. Enkele maanden later volgde de opening van het nieuwe museum aan de overzijde.

Op 26 november 2012 opende Vlaams Minister-President Kris Peeters in aanwezigheid van Z.M. Koning Albert II Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het museum, met als focus het Belgische luik van de Holocaust, combineert op unieke wijze enerzijds Holocausteducatie, anderzijds mensenrechteneducatie. De mission statement vat de doelstellingen van Kazerne Dossin als volgt samen:

 

‘Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.‘