Lezingen over Holocaust en Mensenrechten


Wil je graag een lezing organiseren voor jouw vereniging of organisatie? Dan kan je bij Kazerne Dossin terecht. Onze medewerkers zijn experten in verschillende thema’s over Holocaust en Mensenrechten. Hieronder vind je ons lezingenaanbod. Nog iets anders in gedachten? Aarzel niet om ons te contacteren en jouw specifieke vraag voor te leggen.
 
Ook de werking van Kazerne Dossin als doorgangskamp komt aan bod: wie was er tewerkgesteld? Hoe zag het dagelijkse leven eruit in de kazerne? Wanneer werd de kazerne bevrijd? Binnen dit kader kan op vraag ook bijzonder aandacht geschonken worden aan:  de deportatie van Zigeuners, de razzia’s in België en Noord-Frankrijk, de rol van de JVB, ...

Spreker: Laurence Schram is onderzoeker bij Kazerne Dossin en schreef een doctoraat over Kazerne Dossin.
Taal: Frans, Nederlands
Vader Léon migreerde in 1931 van Polen naar België en trouwde hier met Maria Sluszny. Hun zoon Charles werd in 1934 in Brussel geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raken de familieleden van elkaar gescheiden. Elk ondergaat een ander lot.  Deze presentatie is ook beschikbaar voor leerkrachten (3e graad secundair onderwijs). Leerlingen leren via het persoonlijke verhaal van de familie Srebnik meer over de Holocaust.
 
Spreker : 
Dorien Styven is wetenschappelijk onderzoekster bij Kazerne Dossin en deed onderzoek naar het onderduiknetwerk Joods Verdedigingscomité.
 
Taal: Nederlands, Engels, Duits
Materiaal: Powerpoint 
De vorm van het architecturale concept en de afbakening van de inhoud wordt kritisch onder de loep genomen.
 
Spreker: Dorien Styven is wetenschappelijk onderzoekster bij Kazerne Dossin en deed onderzoek naar het onderduiknetwerk Joods Verdedigingscomité.
 
Taal: Nederlands, Engels, Duits
Materiaal: Powerpoint
Dorien Styven analyseerde de werking van dit onderduiknetwerk en de manier waarop een kleine groep zelf vervolgde Joodse mannen en vrouwen tot zo’n krachtinspanning in staat waren. Deze lezing kan worden uitgebreid met het persoonlijke verhaal van een onderduiker uit de omgeving van de locatie waar de voordracht wordt gehouden.
 
Spreker:  Dorien Styven is wetenschappelijk onderzoekster bij Kazerne Dossin en deed onderzoek naar het onderduiknetwerk Joods Verdedigingscomité.
 
Taal: Nederlands, Engels, Duits
Daarnaast zetten we Kazerne Dossin ook in vergelijkend perspectief met enkele andere Europese kampen (Drancy, Westerbork, ...)
 
Spreker:  Laurence Schram is onderzoeker bij Kazerne Dossin en schreef een doctoraat over Kazerne Dossin.
 
Taal: Frans, Nederlands
Hoe stonden deze organisaties tegenover elkaar en tegenover de Belgische staat? Via de geschiedenis van deze organisaties zal een beeld worden geschetst van deze zeer dynamische periode in het Joodse leven in België voor de oorlog.
 
Spreker: Janiv Stamberger is doctoraal onderzoeker (UA) bij Kazerne Dossin. 
 
Taal: Nederlands, Engels
Hetzelfde geldt ook voor de talloze herdenkingen. En welke invloed heeft de tijd op de getuigenissen van de overlevenden?
 
Spreker: Laurence Schram is onderzoeker bij Kazerne Dossin en schreef een doctoraat over Kazerne Dossin.
 
Taal: Frans, Nederlands
Aanvankelijk werden de daders van de Shoah als uitzonderlijk kwaadaardige sadisten en psychopaten beschouwd. Uit verder onderzoek bleken veel daders echter eenvoudige burgers te zijn met normale gezinslevens en heel gewone sociale relaties. Vanuit die opmerkelijke vaststelling groeide de aandacht voor het zogenaamde daderperspectief: Hoe zijn schijnbaar ‘gewone’ mensen in staat anderen de meest gruwelijke dingen aan te doen? 
 
De lezing ‘Een duivelse transitie’ gebruik naast historische voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om de tijdloze mechanismen achter collectief geweld te laten oplichten. Ze biedt een boeiende invalshoek voor het begrijpelijk maken van massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit (terrorisme – Jihadistrijders) en zelfs in de dagdagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum.
 
Binnen dit kader kan op vraag ook bijzonder aandacht geschonken worden aan:  De 10 stadia van een genocide; behandeling van delictplegers / geïnterneerden (forensische psychiatrie), Criminele psychologie, radicalisering, psychology of terrorism, modus operandi,  ...
 
Sprekers: Christophe Busch of Marjan Verplancke
 
Christophe Busch  is Master in de Criminologische Wetenschappen (Universiteit Gent) en Master in de Holocaust- en Genocidestudies (Universiteit van Amsterdam). Momenteel finaliseert hij zijn promotieonderzoek over dadergedrag bij collectief geweld (UvA) en volgt hij Terrorism Studies aan de University of St Andrews.
Marjan Verplancke is Hoofd Educatie in Kazerne Dossin. 
 
Taal: Nederlands
Wat zijn de visies van de voor- en de tegenstanders? Wat zijn praktische troeven en valkuilen? En hoe vult Kazerne Dossin het concept concreet in? 
Deze vragen kunnen in een lezing aan bod komen, maar ook in een workshop waarbij de deelnemers uitgenodigd worden om zelf actief mee te denken.
 
Spreker: Marjan Verplancke is Hoofd Educatie in Kazerne Dossin en coördineert het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Momenteel werkt zij aan een boek over het onderwerp waarin theorie wordt afgewisseld met lesideeën en praktijkvoorbeelden.  
 
Taal: Nederlands, Frans, Engels
Waar kwamen ze vandaan? Hoe ontvluchtten zij hun land? Waarom kwamen ze naar België? En hoe werden ze hier onthaald? De parallellen met vandaag zijn niet steeds expliciet maar altijd onmiskenbaar aanwezig. “Ik ben te weten gekomen hoe de route van de illegale immigranten loopt. Die clandestiene weg gaat langs kleine dorpjes door een dicht begroeid woud. De weg wordt bewaakt  en ik beef bij het idee betrapt te worden want dan sturen ze me terug.” (Léon Gronowski, 1920)
 
Spreker: Marjan Verplancke is Hoofd Educatie in Kazerne Dossin 
 
Taal: Nederlands
In deze interactieve lezing gebruiken we heel wat sociologische experimenten om uit te zoeken welke obstakels ervoor zorgen dat we ons in een noodsituatie liever afzijdig houden. Daarnaast reiken we de deelnemers ook tips aan om zich te oefenen in bystander intervention.
 
Spreker: Marjan Verplancke is Hoofd Educatie in Kazerne Dossin 
 
Taal: Nederlands
Duur: 2 x 50 minuten

Praktisch
 
Duur: De duur van de lezing is steeds in samenspraak met  jouw vereniging of organisatie.
 
Kostprijs: Voor één lezing geldt de prijs van €250, voor 2 lezingen op dezelfde dag geldt het tarief van €400. Daarnaast rekenen we ook een verplaatsingskost, indien de lezing bij jou ter plaatse doorgaat.
Wil je je lezing organiseren in Kazerne Dossin zelf? Neem dan ook contact op met Carine De Rouck via

 
Dien een aanvraag in / stel een vraag