Rwanda, wounded vision


05/04/2014 - 14/09/2014
 
Rwanda: Wounded vision
De volkenmoord in Rwanda heeft zich in de grootste on¬verschilligheid voltrokken. Op 6 april 1994 werd president Juvénal Habyarimana vermoord. Onmiddellijk daarna brachten de autoriteiten hun uitroeiingsplan ten uitvoer: alle tegenstanders van het regime en alle Tutsi’s in Rwanda moesten worden gedood. In minder dan honderd dagen vermoordden soldaten, militieleden en burgers tussen 700.000 en 1.000.000 mensen.

De United Nations Assistance Mission in Rwanda (UNA¬MIR), zo’n 2300 militairen, bleek niet bij machte om de genocide te stoppen. Dit falende optreden hing samen met het gebrek aan eensgezindheid bij de leden van de UNO-Veiligheidsraad. België besliste al op 7 april zijn blauwhelmen terug te trekken, na de moord, diezelfde dag, van tien Belgische para’s door Rwandese militairen.
Twee jaar na de genocide trekt de jonge fotograaf Alexis Cordesse (°1971) voor het eerst naar Rwanda. Cordesse is een onafhankelijke fotograaf, geboren in Parijs. Hij werkt verschillende jaren als persfotograaf voor Frankrijk in het buitenland (Irak, Kurdistan, Afghanistan, Bosnië, enz.).

Tussen 1996 en 1998 werkte hij aan een reeks kortfilms op basis van zijn eigen foto’s en geluidsopnamen. De film Itsembatsemba, over de genocide in Rwanda, werd voorge¬steld op talrijke filmfestivals. Sindsdien keerde Alexis geregeld terug naar Rwanda. In 2004 maakte hij, in opdracht van de Franse krant Libération, de fotoreportage L’Aveu (De Bekentenis), gebaseerd op portretten en inter¬views van daders. Sinds 2009 werkt Alexis aan zijn project Border Lines over het Midden-Oosten.

De tentoonstelling Rwanda: Wounded vision bestaat uit 3 delen. Elk onderdeel belicht een ander aspect uit de peri¬ode 1996 en 2013. I - Itsembatsemba, 1996: video, 13 min (VO: Kinyar¬wanda, ondertitels: Engels). Zwart-wit beelden en ge¬luidsopnames uit de archieven van de Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM). II - De Bekentenis, 2004: 12 diptieken met portretten en bekentenissen van mannen en vrouwen die deelna¬men aan de genocide en III - Leemten, 2013: Natuuropnames en interviews met drie overlevenden.

De tijdelijke tentoonstelling Rwanda: Wounded Vision is te zien vanaf 5 april tot 14 september op de vierde verdieping van Kazerne Dossin.