Archief

 Deze activiteiten zijn verlopen. Dit overzicht is alleen ter informatie.
 
 12 februari 2019
 9u - 16u
 Vorming voor leerkrachten
 €35 per deelnemer (incl. broodjeslunch en infomap)
 Kazerne Dossin, 
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
 

“Alle Koerden zijn terroristen!”
“Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.”
“Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.”
“Wij zijn in oorlog. Wij en zij.”

Übermensch tegen Untermensch, Hutu tegen Tutsi, moslims tegen westerlingen, wij tegen zij... Vanuit het verleden specialiseert Kazerne Dossin zich in polarisatiemechanismen. Polarisatie brengt schade toe aan het sociaal weefsel. Het kan een opstap vormen naar geweld tussen groepen. Anderzijds is polarisatie soms nodig. Om tot verandering te komen, om (institutioneel) racisme aan te klagen of om mensenrechten te doen naleven. Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen?

Welke game changers kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie die Bart Brandsma voorstelt en die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

In de namiddag ga je op stap met één van de gidsen van Kazerne Dossin en krijg je inzicht in hoe polarisatie in een radicaliserende samenleving ontstaat en ontwikkelt. De casus van de Holocaust vormt de basis om verbanden te leggen met andere contexten en met de huidige samenleving. Of ontdek tijdens de lezing 'Een duivelse transitie' factoren die verklaren hoe 'gewone' mensen in staat zijn deel te nemen aan groepsgeweld.

 

09.00u
 
  Onthaal met koffie en thee
 
09.30u   Vorming Polarisatiestrategie door Karin Heremans Karin Heremans deed de voorbije jaren heel wat praktijkervaring op met polarisatie in scholen. Het is vanuit die ervaring dat zij met tal van sprekende voorbeelden een denkkader aanreikt dat ons helpt om heel bewust het midden op te zoeken in een context van polarisatie. In haar uiteenzetting wordt het denkkader van Bart Brandsma aan de Vlaamse onderwijspraktijk gekoppeld.
 
11.00u   Pauze
 
11.15u   Oefensessie polarisatiestrategie door Karin Heremans, Marjan Verplancke en Simon Schepers. Op school ontstaat een kloof tussen de voor- en de tegenstanders van hallal maaltijden op zeeklassen. Op een ander school is er polarisatie tussen de leerkrachten exacte wetenschappen en de leerkrachten humane wetenschappen. Hoe vermijd je dat zo’n situatie escaleert? In de oefensessie krijgen de deelnemers de kans om zelf aan de slag te gaan met de inzichten van de vorming. Aan de hand van eigen casussen overleggen we samen wat de randvoorwaarden zijn voor een depolariserende aanpak.
 
​13.15u   Lunch in de panoramazaal
 
14.00u   Keuze uit:

1. Museumbezoek met gids (maximaal 40 deelnemers) Op stap met één van de gidsen, krijgen de deelnemers inzicht in hoe polarisatie in een radicaliserende samenleving ontstaat en ontwikkelt. We vertrekken vanuit de casus van de Holocaust maar leggen verbanden met andere historische contexten en met de huidige samenleving. De stappen van een genocide volgens Professor Gregory Stanton vormen onze rode draad.

2. Interactieve lezing 'Een duivelse transitie' (maximaal 50 deelnemers) Na afloop van WOII houdt één vraag de wereld bezig: wat voor mensen waren deze ‘beulen’? Daders van massageweld blijken over het algemeen doorsnee mensen te zijn, geen sadisten of psychopaten. ‘Een duivelse transitie’ reikt factoren aan die verklaren hoe ‘gewone’ mensen zo kunnen radicaliseren dat ze in staat zijn anderen vreselijke dingen aan te doen. Naast historische voorbeelden en sociaalpsychologische experimenten, brengen we ook bijzonder actuele contexten.

3. Interactieve lezing Controverse in de klas (maximaal 25 deelnemers) Niet elk conflict op school is polarisatie. Maar daarom is de uitdaging niet minder groot. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Samen met Maarten Van Alstein gaan de deelnemers op zoek naar richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat.
 
16.00u   Einde


 

DOELSTELLINGEN
 • Deze studiedag ligt in lijn met de competentie BURGERSCHAP in de nieuwe eindtermen en met de leerlijn actief burgerschap van het GO!
 • Je kunt in heden en verleden individuele en collectieve processen en mechanismen herkennen die leiden tot polarisatie en zelfs massageweld.
 • Je leert het verschil zien tussen controverse en polarisatie en weet welke handelingen bij elk van beiden aangewezen zijn.
 • Je krijgt inzicht in hoe polarisatie werkt en welke rollen daarbij van belang zijn.
 • Je wordt je bewust van de verschillende mogelijkheden om met controverse en gevoelige onderwerpen in je klas om te gaan.
 • Je kunt polariserende uitspraken in de klas counteren door heel bewust het midden op te zoeken.
 • Je bekwaamt je in mediative speech en mediative behaviour.


BEGELEIDERS
 • Karin Heremans is directeur van het GO! Atheneum Antwerpen. Tegelijk is ze beleidscoördinator preventie radicalisering en polarisering, erkend polarisatiestrateeg en lid van het Radicalization Awareness Network.
 • Marjan Verplancke is Hoofd van de dienst Publiekswerking in Kazerne Dossin en erkend depolarisatiestrateeg.
 • Simon Schepers is projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en erkend polarisatiestrateeg.
 • Maarten Van Alstein is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij is historicus en politiek wetenschapper, en volgde opleidingen in bemiddeling, dialoogtechnieken en polarisatiemanagement. Bij Pelckmans publiceerde hij “Omgaan met controverse en polarisatie in de klas”.


DOELGROEP
De vormingsdag wordt georganiseerd door Kazerne Dossin en GO! maar staat open voor onderwijsprofessionals van alle netten

OP MAAT
Contacteer ons vrijblijvend voor een vorming op maat met casusbespreking op jouw school.

CONTACT
marjan.verplancke@kazernedossin.eu

 
 Zondag 3 februari 2019
 11u
 Boekvoorstelling
 Gratis
 Kazerne Dossin
Panoramazaal
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
 
Op 3 februari stellen uitgeverijen Dupuis en Ballon Media samen met tekenaar en auteur Émile Bravo een bijzonder editie voor van de Robbedoesalbums: Hoop in bange dagen. Ook de Dossinkazerne zal een rol spelen in het boek. 
Het boek wordt gepresenteerd in aanwezigheid van de Parijse tekenaar. 
Na afloop kan je jouw exemplaar ook laten signeren.
Wie naar de striplancering komt, bezoekt vooraf of achteraf gratis de tentoonstelling "Holocaust en Strips"

Robbedoes. Hoop in bange dagen
Januari 1940. De winter houdt Brussel in zijn greep. Terwijl iedereen bang de oorlog afwacht, neemt Kwabbernoot dienst bij het Belgische leger. In het fort van Eben-Emael staat hij te popelen om de wapens te grijpen. Hij twijfelt er geen seconde aan dat het Franse en Britse leger de Duitsers zullen verpletteren... Robbedoes is op dat moment nog altijd groom en probeert het hoofd koel te houden. Hij ontmoet Felix, een Joodse schilder wiens werk de nazi's als 'ontaard' beschouwen, en zijn vrouw Felka. Ze openen Robbedoes' ogen voor de 'Joodse kwestie' en de complexiteit van de internationale toestand. En dan breekt de oorlog uit. Kwabbernoot zoekt het heldendom in de frontlijn terwijl Robbedoes de situatie op het thuisfront probeert te doorgronden. Hij zoekt diepmenselijke personages op en probeert zich nuttig te maken zonder zijn waarden te verloochenen.

 
 Zondag 27 januari 2019
 10u45 - 13u30
 Filmvoorstelling
 Reserveren via info@vredescentrum.be of 03 292 36 51
 Gratis
 UGC Cinema, Van Ertbornstraat 17, 2018 Antwerpen
 
Op de jaarlijkse International Holocaust Remembrance Day presenteren Kazerne Dossin, Vredescentrum, Red Star Line en AWDC de filmvoorstelling “Cuba’s Forgotten Jewels”. 

De Antwerpse Joodse gemeenschap en de diamantindustrie delen een lange geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon een deel van de Joodse gemeenschap terecht in Cuba waar ze diamantfabrieken oprichtten. Zo creëerden ze werkgelegenheid voor Joodse vluchtelingen, maar ook voor de lokale bevolking.

Film Cuba's Forgotten Jewels
Marion Kreith was veertien wanneer ze samen met haar familie uit nazi-Duitsland vluchtte en een veilige thuishaven zocht in Cuba. Vele vluchtelingen die, net als Marion, in Havana raakten, vonden werk in de jonge diamantindustrie. Getuigenissen van overlevenden brengen ons terug naar de jaren 40 in Havana en onthullen een succesvol migratieverhaal. 

“With a stunning musical score of Jewish melodies and the pulsating music of Havana, the film merges the realities of two vastly different yet intermingled cultures, bringing this colorful and uplifting piece of history to light."
 
 • 10u45: Onthaal
 • 11u00: Welkom
 • 11u15: Gesprek over het belang van International Holocaust Remembrance Day, het verzamelen van getuigenissen en de link Antwerpen-Havana met Bram Beelaert (Red Star Line Museum), Helen Grevers (Vredescentrum) en Veerle Vanden Daelen (Kazerne Dossin)
 • 11u45: Interview met de documentairemakers Robin Truesdale en Judy Kreith en met Cuba reüniecoördinator Regina Sluszny
 • 12u15: Filmvoorstelling Cuba’s Forgotten Jewels
 • 13u05: Vragen
 • 13u30: Einde


Producers: Robin Truesdale and Judy Kreith
Duur: 46 minuten
Engels gesproken - ondertiteling Engels en/of Hebreeuws

 

Cuba's Forgotten Jewels_Trailer from Robin Truesdale on Vimeo.

alfabetische-logos-(1).jpg


 
 6 december 2018
 9u - 16u
 Vorming voor leerkrachten
 Inschrijven is niet meer mogelijk
 €35 per deelnemer (incl. broodjeslunch en infomap)
 Kazerne Dossin, 
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
 

“Alle Koerden zijn terroristen!”
“Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.”
“Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.”
“Wij zijn in oorlog. Wij en zij.”

Übermensch tegen Untermensch, Hutu tegen Tutsi, moslims tegen westerlingen, wij tegen zij... Vanuit het verleden specialiseert Kazerne Dossin zich in polarisatiemechanismen. Polarisatie brengt schade toe aan het sociaal weefsel. Het kan een opstap vormen naar geweld tussen groepen. Anderzijds is polarisatie soms nodig. Om tot verandering te komen, om (institutioneel) racisme aan te klagen of om mensenrechten te doen naleven. Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen?

Welke game changers kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie die Bart Brandsma voorstelt en die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

In de namiddag ga je op stap met één van de gidsen van Kazerne Dossin en krijg je inzicht in hoe polarisatie in een radicaliserende samenleving ontstaat en ontwikkelt. De casus van de Holocaust vormt de basis om verbanden te leggen met andere contexten en met de huidige samenleving. Of ontdek tijdens de lezing 'Een duivelse transitie' factoren die verklaren hoe 'gewone' mensen in staat zijn deel te nemen aan groepsgeweld.

 

09.00u   Onthaal met koffie en thee
 
09.30u   Vorming Polarisatiestrategie door Karin Heremans Karin Heremans deed de voorbije jaren heel wat praktijkervaring op met polarisatie in scholen. Het is vanuit die ervaring dat zij met tal van sprekende voorbeelden een denkkader aanreikt dat ons helpt om heel bewust het midden op te zoeken in een context van polarisatie. In haar uiteenzetting wordt het denkkader van Bart Brandsma aan de Vlaamse onderwijspraktijk gekoppeld.
 
11.00u   Pauze
 
11.15u   Oefensessie polarisatiestrategie door Karin Heremans, Marjan Verplancke en Simon Schepers. Op school ontstaat een kloof tussen de voor- en de tegenstanders van hallal maaltijden op zeeklassen. Op een ander school is er polarisatie tussen de leerkrachten exacte wetenschappen en de leerkrachten humane wetenschappen. Hoe vermijd je dat zo’n situatie escaleert? In de oefensessie krijgen de deelnemers de kans om zelf aan de slag te gaan met de inzichten van de vorming. Aan de hand van eigen casussen overleggen we samen wat de randvoorwaarden zijn voor een depolariserende aanpak.
 
​13.15u   Lunch in de panoramazaal
 
14.00u   Keuze uit:

1. Museumbezoek met gids (maximaal 40 deelnemers) Op stap met één van de gidsen, krijgen de deelnemers inzicht in hoe polarisatie in een radicaliserende samenleving ontstaat en ontwikkelt. We vertrekken vanuit de casus van de Holocaust maar leggen verbanden met andere historische contexten en met de huidige samenleving. De stappen van een genocide volgens Professor Gregory Stanton vormen onze rode draad.

2. Interactieve lezing 'Een duivelse transitie' (maximaal 50 deelnemers) Na afloop van WOII houdt één vraag de wereld bezig: wat voor mensen waren deze ‘beulen’? Daders van massageweld blijken over het algemeen doorsnee mensen te zijn, geen sadisten of psychopaten. ‘Een duivelse transitie’ reikt factoren aan die verklaren hoe ‘gewone’ mensen zo kunnen radicaliseren dat ze in staat zijn anderen vreselijke dingen aan te doen. Naast historische voorbeelden en sociaalpsychologische experimenten, brengen we ook bijzonder actuele contexten.

3. Interactieve lezing Controverse in de klas (maximaal 25 deelnemers) Niet elk conflict op school is polarisatie. Maar daarom is de uitdaging niet minder groot. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Samen met Maarten Van Alstein gaan de deelnemers op zoek naar richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat.
 
16.00u   Einde
 DOELSTELLINGEN
 • Deze studiedag ligt in lijn met de competentie BURGERSCHAP in de nieuwe eindtermen en met de leerlijn actief burgerschap van het GO!
 • Je kunt in heden en verleden individuele en collectieve processen en mechanismen herkennen die leiden tot polarisatie en zelfs massageweld.
 • Je leert het verschil zien tussen controverse en polarisatie en weet welke handelingen bij elk van beiden aangewezen zijn.
 • Je krijgt inzicht in hoe polarisatie werkt en welke rollen daarbij van belang zijn.
 • Je wordt je bewust van de verschillende mogelijkheden om met controverse en gevoelige onderwerpen in je klas om te gaan.
 • Je kunt polariserende uitspraken in de klas counteren door heel bewust het midden op te zoeken.
 • Je bekwaamt je in mediative speech en mediative behaviour.


BEGELEIDERS
 • Karin Heremans is directeur van het GO! Atheneum Antwerpen. Tegelijk is ze beleidscoördinator preventie radicalisering en polarisering, erkend polarisatiestrateeg en lid van het Radicalization Awareness Network.
 • Marjan Verplancke is Hoofd van de dienst Publiekswerking in Kazerne Dossin en erkend depolarisatiestrateeg.
 • Simon Schepers is projectmedewerker bij het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en erkend polarisatiestrateeg.
 • Maarten Van Alstein is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij is historicus en politiek wetenschapper, en volgde opleidingen in bemiddeling, dialoogtechnieken en polarisatiemanagement. Bij Pelckmans publiceerde hij “Omgaan met controverse en polarisatie in de klas”.


DOELGROEP
De vormingsdag wordt georganiseerd door Kazerne Dossin en GO! maar staat open voor onderwijsprofessionals van alle netten

OP MAAT
Contacteer ons vrijblijvend voor een vorming op maat met casusbespreking op jouw school.

CONTACT
marjan.verplancke@kazernedossin.eu

 
 Van 29 oktober t.e.m. 4 november
 Week: 09:00 - 17:00 (woensdag gesloten) - Weekend: 09:30 - 17:00
 Lerarenactie
 Reservatie is niet nodig
 Gratis voor de leerkracht + 1 persoon naar keuze (op vertoon van een lerarenkaart)
 Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
 

48 uur en 42 minuten. Zo lang duurt de gemiddelde voltijdse werkweek voor een leerkracht volgens recent onderzoek. Die inspanning mag tijdens de herfstvakantie dubbel en dik beloond worden! Daarom zetten Kazerne Dossin, Museum Hof van Busleyden, Speelgoedmuseum én Sportimonium samen alle leerkrachten in de bloemetjes en openen we gratis de deuren van onze musea.

Hoe werkt het ?
Toon tijdens de vakantie je lerarenkaart aan onze balie en geniet samen met je partner, vriend(in) of familielid gratis van het museum. Neem je tijd om de permanente tentoonstelling van Kazerne Dossin te bezoeken én ontdek de gloednieuwe tijdelijke tentoonstelling Holocaust en strips.

Wie de schoolbanken begint te missen, kan ook op ons lesplatform terecht voor tal van educatief materiaal over ‘herinneringseducatie en het beeldverhaal’.

Resultaten:

« ... 6 7 8 9 10 ... »